Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej


Tytuł projektu:  Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej

Wartość projektu: całkowita wraz z partnerem słowackim: 1 116 626,02€, dofinansowanie:
875 640,58€, wkład partnerów proporcjonalnie do dofinansowania

Partner: Miasto Svidnik (Słowacja)

Termin realizacji projektu: 31.03. – 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

2017-03-02
Admin

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.