Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Pracownicy Urzędu

Urząd Miejski
38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 woj. podkarpackie
tel.: (00 48 13) 432-91-00;    fax:(00 48 13) 433-10-11;
Konto bankowe: 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033, Regon: 000528244

Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko Telefon
Burmistrz Andrzej Bytnar 432 91 00
Zastępca Burmistrza Elżbieta Wróbel 432 91 00
Sekretarz Halina Cycak 432 91 00
Skarbnik Jolanta Bik 432 91 00
Promocja
DPS
Krystyna
Boczar-Rózewicz
432 91 33
Obsługa rady miejskiej Zdzisława Skiba 432 91 23
Kadry Dorota Kurdyła 432 91 22
Ośrodek
Kultury
Małgorzata Walaszczyk-Faryj 433 00 25
Oświata Magdalena Limanówka-Głód 432 91 47
Ekologia Halina Cycak 432 91 30
Zamówienia
publiczne
Maria Chłap 432 91 35
Nieruchomości
Komunalizacja
Bogusława Sęp 432 91 13
Planowanie
przestrzenne
Agata Pietruś 432 91 13
Podatki Zofia Samolewska 432 91 14
Energetyka Stanisława Fornal 432 91 34
Dodatki mieszkaniowe Halina Głód 432 91 17
Finanse Jadwiga Albrycht 432 91 12
Transport Janina Cypara 432 91 34
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Witold Puz 432 91 66
Inwestycje Leszek Bąk 432 91 31
Rolnictwo Bożena Szczepanik 432 91 20
Biuro Obsługi Klienta
Kultura, sport
Barbara Pudło 432 91 10
Transgraniczna Informacja Turystyczna Anna Chłopecka 433 56 16
Zasoby leśne Bartosz Szczepanik 432 91 17
Gospodarka mieszkaniowa Mirosław Matyka 432 91 04
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Paweł Puchalik 432 91 31
Inwestycje oświatowe i komunalne Ryszard Głód 432 91 32
Sekretariat Natalia Belcik 432 91 01
433 00 34
Urząd Stanu Cywilnego Jolanta Albrycht 432 91 06
Obrona cywilna Zenon Dudzik 432 91 04
Ewidencja ludności Henryka Leńczyk 432 91 36
Kontrola wewnętrzna Maria Bernadzikowska 432 91 51
Archiwum Roman Markuszka 432 91 25
Obsługa systemów informatycznych Andrzej Śliwiński
Janusz Krowicki
432 91 19

 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.