Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Dofinansowanie dla szkół podstawowych w Głojscach, Iwli i Wietrznie


Gmina Dukla, w partnerstwie z Gminą Jaśliska, otrzymała kolejne dofinansowanie – tym razem w zakresie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 875.000,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi  831.249,80 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2020 r.

Cel główny projektu:


Wzrost kompetencji kluczowych min. 315 uczniów i 63 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Głojscach, Iwli, Wietrznie (Gminie Dukla) oraz SP w Jaśliskach ( Gmina Jaśliska ) w obszarach Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej ( TIK ), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Grupa docelowa:

1) Uczniowie: 350 osób, w tym 183 K/167M

2) Nauczyciele: 71 osób (57K/14M).

Zadania:

  1. Program wyrównywania szans rozwoju edukacyjnego uczniów i uczennic.
  2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.
  3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.
  4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.
  5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne rezultaty:

W ramach realizacji projektu zakupionych zostanie szereg pomocy dydaktycznych ( wyposażenie pracowni przyrodniczych, zestawów do programowania, sprzętu i wyposażenia TIK, oprogramowania wspomagającego kształcenie ). Prowadzone będą również zajęcia z matematyki, przyrody, języków obcych, z wykorzystaniem metod eksperymentu. Nauczyciele i uczniowie wezmą udział w szkolenia oraz wyjazdach edukacyjnych.

Jolanta Bik

2018-05-25
Jolanta Bik

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.