Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego w 2017 roku – co z tego wyszło?


Ogółem zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku zostały wykonane prawie w 100 %. Aby było  możliwe ich zrealizowanie w pełnym zakresie, Burmistrz zadecydował o ich dofinansowaniu z budżetu Gminy Dukla. W 2017 roku była to kwota 347.302,50 zł, co stanowi 45,50 % wartości ogółem przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

JB

Sołectwo

Nazwa zadania

Kwota zadania ogółem

Kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Dukla

BARWINEK

Wykonanie projektu budowy garażu OSP w Barwinku - działka gminna nr 87

3 000,00 zł

3 000,00 zł

  0,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze międzynarodowej w Barwinku

23 730,15 zł

11 500,17 zł

 12 229,98 zł

CERGOWA

Przebudowa dróg wewnętrznych nr 1585, 1587, 1547 i wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb

43 752,33 zł

30 851,42 zł

 12 900,91 zł

CHYROWA

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 106 oraz wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb

40 544,49 zł

9 347,98 zł

 31 196,51 zł

GŁOJSCE

Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od szkoły do ul. Dukielskiej - ul. Dukielska od skrzyżowania do przystanku w kierunku Iwli

34 965,00 zł

30 851,42 zł

 4 113,58 zł

IWLA

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 807, 808, 820

65 563,92 zł

29 308,85 zł

 36 255,07 zł

JASIONKA

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od drogi powiatowej do drogi gminnej "Zapłocie"

45 125,16 zł

30 851,42 zł

 14 273,74 zł

LIPOWICA

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 656 o długości 60 m oraz drogi nr 668 o długości 100 m

27 306,00 zł

14 376,76 zł

 12 929,24 zł

ŁĘKI DUKIELSKIE

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 2125 na odcinku od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą nr 2932

49 695,69 zł

30 851,42 zł

 18 844,27 zł

MSZANA

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od ostatniej w stronę Chyrowej, od Domu Ludowego do pierwszej lampy na osiedlu włącznie z opracowaniem projektu i montażem lamp

15 006,52 zł

10 000,00 zł

 5 006,52 zł

Organizowanie imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym (w tym zakończenie V Biegu o Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień Dziecka, Wigilia)

4 839,53 zł

4 839,53 zł

 0,00 zł

MYSZKOWSKIE

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 396 - wykonanie nakładki asfaltowej o długości 170 mb od ronda w kierunku P. Szumlas

28 960,35 zł

11 970,35 zł

 16 990,00 zł

NADOLE

Przebudowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 541

24 383,52 zł

10 000,00 zł

 14 383,52 zł

Zakup krzeseł do Domu Ludowego

5 000,00 zł

5 000,00 zł

 0,00 zł

NOWA WIEŚ

Budowa altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym przy budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi

13 907,00 zł

11 538,43 zł

 2 368,57 zł

OLCHOWIEC

Wykonanie nakładki asfaltowo - bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia na odcinku 500 mb, nr działki 347,330.

68 265,00 zł

8 329,88 zł

 59 935,12 zł

RÓWNE

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Równem

30 750,00 zł

30 750,00 zł

 0,00 zł

TEODORÓWKA

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326 i wykonanie nakładki asfaltowej - bitumicznej

41 457,15 zł

30 851,42 zł

 10 605,73 zł

TRZCIANA

Zakup stołów świetlicowych do Domu Ludowego

2 980,00 zł

2 980,00 zł

 0,00 zł

Wymiana podłóg w Domu Ludowym

12 000,00 zł

10 081,00 zł

 1 919,00 zł

TYLAWA

Budowa uzupełniająca oświetlenie uliczne wzdłuż drogi krajowej nr 19 na całej długości miejscowości Tylawa

60 294,00 zł

15 757,67 zł

 44 536,33 zł

WIETRZNO

Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Wietrznie

3 999,00 zł

3 999,00 zł

 0,00 zł

Prace remontowe przy budynku gimnazjum

5 000,00 zł

4 000,00 zł

 1 000,00 zł

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego

3 300,00 zł

3 300,00 zł

 0,00 zł

Prace remontowe w Domu Ludowym

5 850,00 zł

5 850,00 zł

 0,00 zł

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Domu Ludowym

14 000,00 zł

12 000,00 zł

 2 000,00 zł

ZAWADKA RYMANOWSKA

Budowa oświetlenia na odcinku drogi gminnej - działka nr 210 od posesji P. Jana Pustułki - działka nr 182/1 do posesji P. Stanisława Wilczka - działka nr 211/1, na której będą ustawione trzy lampy

28 877,04 zł

8 000,00 zł

 20 877,04 zł

Zakrzewienie skarpy koło Domu Ludowego (działka gminna nr 117)

6 002,40 zł

5 636,33 zł

 366,07 zł

ZBOISKA

Wykonanie nakładki asfaltowej o długości 315 mb. Droga nr 545 od drogi głównej do P. Belcików

31 686,03 zł

19 220,44 zł

 12 465,59 zł

ZYNDRANOWA

Wykonanie oświetlenia od początku wsi od P. Gocza do P. Pilipa

22 286,68 zł

10 180,97 zł

 12 105,71 zł

 

RAZEM:

 762 526,96 zł

415 224,46 zł

  347 302,50 zł

 

2018-04-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.