Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

z w o ł u j ę

na dzień 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
   3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
   4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
   5. Zapytania i wolne wnioski.
   6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • a) zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 322),
    • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 323),
    • c) uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 324),
    • d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027 (druk nr 325),
    • e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej Nr 114531R z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30 T” (druk nr 326),
    • f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dukla i Gminą Miasto Krosno w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy kolektora tłocznego na terenie Gminy Dukla i Gminy Miejsce Piastowe (druk nr 327),
    • g) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr 328),
    • h) uchwalenia zmian Statutu Gminy Dukla (druk nr 329),
    • i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2018 rok (druk nr 330),
    • j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2018 rok (druk nr 331),
    • k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2018 rok (druk nr 332).
   7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
   8. Oświadczenia i informacje.
   9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 Wspólne posiedzenie Komisji 20 grudnia 2017 r. (środa) godz. 800  pokój nr 211.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2017-12-13

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.