Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 362),
b) upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (druk nr 363),
c) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (druk nr 364).
4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
23 maja 2018 r. (środa) godz. 19.00 sala konferencyjna (nr 304)

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

 

2018-05-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.