Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

z w o ł u j ę

na dzień 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności mię
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Sprawozdanie z działalności:
  a) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli za 2017 rok,
  b) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli za 2017 rok,
  c) Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli za 2017 rok,
  d) Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli za 2017 rok.
 6. Informacja z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 335),
  b) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr 336),
  c) ustanowienia pomnika przyrody „Lipa w Zawadce Rymanowskiej” (druk nr 337),
  d) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 338),
  e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 339).
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Oświadczenia i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
19 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 900 pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

 

 


2018-01-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.