Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Spotkanie organizacji pozarządowych Beskidu Niskiego


9 czerwca 2018 roku w Szczawnem-Kulaszne w gminie Komańcza odbyło się II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Przybyłych na Forum gości powitała muzyką kapela „Jacy-Tacy” z Jaślisk, a także w imieniu Komitetu Organizacyjnego Mirosława Widurek, wójt gminy Komańcza Stanisław Bielawka – gospodarz terenu i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar – gospodarz I Forum, które odbyło się w Dukli w marcu ubiegłego roku.
Forum rozpoczęło przedstawienie „Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przez Annę Tworz kierowniczkę Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Kolejne prezentacje dotyczyły działalności kilku stowarzyszeń działających w Beskidzie Niskim min. o działalności Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Żbik – Komańcza” opowiedział jego prezes Arkadiusz Krzesiński. O działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” mówiła prezes Ewa Przystasz. Wiceprezes Monika Mroczka zaprezentowała Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akcja” z Osieka Jasielskiego. Prezes Fundacji „Pomosty Karpat” Marek Kubin powiedział o tworzeniu spółdzielni socjalnej w praktyce, o problemach z tym związanych w warunkach polskich.  Adam Ptasiński wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezes Fundacji „Generator Inspiracji” mówił o korzyściach dla wnioskodawców z wprowadzenia generatorów ofert, a dr Wojciech Kaczmarczyk dyrektor NIW-CROSO zaprezentował kierunki rozwoju i dotychczasowe działania Narodowego Instytutu Wolności, podsumował także Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Podkarpaciu. Podczas Forum odbyła się również dyskusja panelowa na temat „ Współpraca NGO z samorządami – co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów”. W dyskusji wzięli udział: Stanisław Bielawka – wójt gminy Komańcza, Marek Bliżycki wiceprezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”, radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, dr Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor NIW-CROSO, Stanisław Kruczek – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krystyna Lesniak-Moczuk – prof. UR dr hab. jako przedstawiciel środowiska akademickiego, a także prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich i Ewa Przystasz – prezes Stowarzyszenia „Wiatr” w Wietrznie i radna Rady Miejskiej w Dukli. Na zakończenie organizatorzy wręczyli dyplomy wyróżnionym stowarzyszeniom i dyplomy Komitetu Organizacyjnego II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego dla wyróżnionych wolontariuszy.
Podczas Forum wystąpił chór „Łem-My” z Komańczy, a także Koła Gospodyń Wiejskich  z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego przygotowały specjalnie dla uczestników spotkania  stół regionalny – prezentacje połączoną z degustacją.
Krystyna Boczar-Różewicz
Więcej zdjęć w galerii...
 
 
2018-06-14
Krystyna Boczar-Różewicz
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.